திருக்கோவில் சித்திரவேலாயுத ஆலய காரைதீவு மக்கள் திருவிழாவிக்கு காவு மூலம் பூசைப்பொருட்கள் கொண்டு செல்லும் நிகழ்வு

திருக்கோவில் சித்திரவேலாயுத ஆலயத்தில் காரைதீவு மக்கள் திருவிழாவானது பண்டைய சம்பிரதாய அடிப்படையில் காவு மூலம் பூசை பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டு வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

 thirukkovil 2

thirukkovil 3

thirukkovil 4

thirukkovil 5

thirukkovil 6

thirukkovil 7

தகவல்: லோ.சுலெக்ஸன்

அதிகம் வாசித்தவை