சித்திரை விளையாட்டு போட்டியின் ஆரம்ப நிகழ்வான மரதன் ஓட்ட நிகழ்வு

வீரமுனை விநாயகர் விளையாட்டு கழகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விளையாட்டு நிகழ்வின் முதற் கட்டமாக இடம்பெற்ற மரதன் ஓட்ட போட்டியானது வீரமுனை விநாயகர் விளையாட்டு கழக மைதானத்தின் நுழைவாயிலில் இருந்து மல்வத்தையை சென்றடைந்து மீண்டும் வீரமுனை  மைதானத்தை வந்தடையும் வண்ணம் ஏற்பாடு செய்ய பட்டிருந்தது.

இதில் முதலாம் இடத்தினை சனுஸ்காந் அவர்களும் இரண்டாம் இடத்தினை துசாந்த அவர்களும் மூன்றாம் இடத்தினை சதுர்சனும் பெற்றுகொண்டனர்.

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

marathan 1

புகைப்படங்கள்-  ச. சரன்ஜன்

அதிகம் வாசித்தவை