பெரும்போக நெற்செய்கை அறுபடை ஆரம்பம்

சம்மாந்துறை பிரதேசத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் செய்கை பண்ணபட்ட,  பெரும்போக நெற்செய்கையின் அறுபடை தற்போது  ஆரம்பம்மாகியுள்ளது. இம் முறை அறகொட்டி பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் என்பதோடு நெல்லின் விலை சந்தையில் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் பெருமளவிலான நஷ்டத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக கவலை தெரிவிக்கிறனர். 

 

 

அதிகம் வாசித்தவை