ஸ்ரீ சிந்தாயாத்திரைப் பிள்ளையார் ஆலய மஹா சங்காபிஷேகம்

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்கதும், பழமை வாய்ததுமான வீரமுனை ஸ்ரீ சிந்தாயாத்திரைப் பிள்ளையார் ஆலய சங்காபிஷேகம் நேற்று (28.05.2016) 1008 சங்குகள் கொண்டு வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. சங்காபிஷேகத்தை தொடர்ந்து வசந்தமண்டப பூசை, சுவாமி உள்வீதி உலா இடம்பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து அடியார்களுக்கான அன்னதான நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

sangkapisekam 001

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

sangkapisekam 002

 

அதிகம் வாசித்தவை