சது/வீரமுனை இராமகிருஷ்ண மகா வித்தியாலயத்தின் வாணிவிழா ஊர்வலம்

து/வீரமுனை இராமகிருஷ்ண மகா வித்தியாலயத்தின் வாணிவிழாவின் ஓரங்கமான வாணி ஊர்வலமானது கல்லூரி திரு.கோனேசமூர்த்தி தலைமையில் மிக சிறப்பாக இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டதுடன் சரஸ்வதிதேவியின் பாராயணம் செய்து வீதி வழியாக ஊர்வலமாக கொண்டுசெல்லப்பட்டது.

sdf1 8

sdf1 3

sdf1 4

sdf1 6

sdf1 5

sdf1 2

 

அதிகம் வாசித்தவை