சிட்னி உதயசூரியன் உதவி மையத்தினால் மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள்

அவுஸ்ரேலியாவினை சேர்ந்த சிட்னி உதிய சூரியன் மாணவர் உதவி மையத்தினால் காரைதீவு கண்ணகி இந்து வித்தியாலய பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கல்.

kar 1

kar 1

kar 1

kar 1

kar 1

kar 1

அதிகம் வாசித்தவை